Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Ο ΚΟΜΑΝΤΟ ΜΑΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΖΕΙ ΤΗΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ